توسعه صنایع فراز آریا

شرکت توسعه صنایع فراز آریا (سهامی عام) در سال 1394 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. درجهت نیل به اهداف جهت تسریع در سرعت گردش سرمایه سرمایه گذاران و طرح‌های توسعه درخواست تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده و در سال 1400 این مهم انجام گردید.

معرفی شرکت توسعه صنایع فراز آریا (سهامی عام)

شرکت توسعه صنایع فراز آریا (سهامی عام) در سال 1394 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. از جمله اهداف این شرکت ورود سریع به بازار بورس اوراق بهادار بوده تا سرعت گردش سرمایه سرمایه گذاران و طرح‌های توسعه را بیشتر نماید لذا جهت تسریع در این امر به موازات برنامه ریزی و مذاکره جهت تاسیس نیروگاه درخواست تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده و در سال1400 این مهم انجام گردید.

  • سرمایه گذاری در تاسیس نیروگاه مقیاس کوچک
  • سرمایه گذاری در تولید آب شرب و آب خام
  • انجام فعالیت‌های تولیدی، اقتصادی و بازرگانی
  • مشارکت در حوزه عمرانی، راه، ساختمان و ابنیه

اعضای هیئت مدیره

توسعه صنایع فراز آریا
img

آقای محمدرضا رضایی امیری

رییس هیئت مدیره

img

آقای محمدحسن عرفانیان آسیایی

نایب رییس هیات مدیره

img

آقای حمید رضا احمدی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

img

آقای حمید دیانت پی

عضو هیات مدیره

img

خانم شقایق رضایی امیری

عضو هیات مدیره

شرکت مهندسی ضیا گستر (سهامی خاص)
شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص )
سایر سهامدران
  • شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیا ن (سهامی خاص)
  • شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی مدیران نیوساد (سهامی خاص)
  • شرکت ایریک کابل افق (سهامی خاص)