محصولات

کابل‌های ابزاردقیق و کنترل

کابل های ابزار دقیق  - REY (st) Y, REY (st) YRY, PIMF

کابل های ابزار دقیق

REY (st) Y, REY (st) YRY, PIMF

کاربرد

این کابل ها برای انتقال داده ها و به کارگیری در فناوری اندازه گیری و کنترل ، نظیر اتاق های کنترل واحدهای صنعتی و نیروگاهها مناسبند . در صورت به کارگیری اسکرین ، مدار انتقال در برابر تداخلات الکتریکی بیرونی محافظت می شود . کابل های با ساختار زوجی دارای مقادیر مناسب از نظر تضعیف همشنوایی می باشند .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) و گروه 2 (منظم تابیده) و گروه 5 (انعطاف پذیر) به صورت ساده یا قلع اندود مطابق استاندارد BS 6360.
 • عایق : آمیزه HFFR, PE, PVC یا XLPE .
 • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها به صورت تکی یا المان های زوج ، سه تایی و یا چهارتایی با رنگ بندی یا شماره گذاری مشخص می شوند .
 • اسکرین زوج ها : برای کابل های دارای اسکرین روی زوج به صورت سیم ارت قلع اندود ،‌ فویل آلومینیوم و نوار پلی استر و یا سیم های بافت مس یا مس قلع اندود و یا ترکیب بافت و فویل .
 • اسکرین کلی : برای کابل های دارای اسکرین کلی به صورت سیم ارت قلع اندود ،‌ فویل آلومینیوم، و نوار پلی استر و یا سیم های بافت مس یا مس قلع اندود و یا ترکیب بافت و فویل .
 • روکش میانی : آمیزه PE, PVC یا HFFR .
 • زره : سیم های فولادی گالوانیزه ، نوار فولادی دوبل و یا بافت سیم فولادی روی روکش میانی برای کابل های زره دار .
 • روکش : آمیزه PE, PVC یا HFFR رنگ روکش به طور معمول مشکی است .
 
استاندارد
 • BS EN 50288-7 با ولتاژ نامی 500 ولت (در صورت درخواست کابل با ولتاژ 90 یا 300 ولت هم قابل تولید است) .

کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلددار - NYSLYC ، NYSLY

کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلددار

NYSLYC ، NYSLY

کاربرد

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسبند . اتصال مستقیم این کابل ها به برق اصلی مجاز است . خمش مستمر کابل های شیلدار مجاز نیست . اگر در حین به کارگیری این کابل ها لزومی به حرکت آنها نباشد نصب در کانال ها ، سینی ها و غیره توصیه می شود . به کارگیری این کابل ها در مکان هایی که حد متعارفی از تداخل میدان مغناطیسی وجود داشته باشد پیشنهاد می گردد . این کابل ها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین 5+ تا 40+ درجه سانتیگراد باشد، طراحی شده اند .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
 • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/D.
 • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز هم تابیده می شوند . به کارگیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابل های با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشد .
 • روکش میانی : روی رشته های تابیده بطور معمول نوار پلی استر طولی به کار می رود (نوع NYSLCY) ولی در صورت درخواست آمیزه ای از PVC/ST5 به جای نوار قابل استفاده است (نوع NYSLCY) .
 • اسکرین : به صورت بافته شده از جنس سیم مسی قلع اندود یا بدون قلع می باشد .
 • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST5 . رنگ روکش به طور معمول طوسی است .
 
استاندارد
 • با ولتاژ نامی 500/300 ولت . ISIRI (607) 74 یا 60227 IEC 74

کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد - NYSLY

کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

NYSLY

کاربرد

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسب هستند . اتصال مستقیم این کابل ها به برق اصلی مجاز است . این کابل ها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین 5+ تا 40+ درجه سانتیگراد باشد ، طراحی شده اند .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
 • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/D.
 • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز هم تابیده می شوند . به کارگیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابل های با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند .
 • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST5. . رنگ روکش به طور معمول طوسی است .
 
استاندارد
 • . با ولتاژ نامی 500/300 ولت ISIRI (607) 75 یا 60227 IEC 75