محصولات

کابل‌های قدرت

کابل های مسلح با سیم فولادی - NYRY

کابل های مسلح با سیم فولادی

NYRY

کاربرد

این نوع کابل ها را می توان در زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی و هنگامی که حفاظت مکانیکی بیشتر و یا در زمان نصب و به کارگیری کابل استقامت کششی بالاتری مورد نیاز باشد استفاده کرد.

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) ، گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
 • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/A .
 • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .
 • روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده پوشیده می شوند .
 • روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده پوشیده می شوند .
 • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST1. رنگ روکش به طور معمول مشکی است .
 
استاندارد
 • با ولتاژ نامی 1000/ 600 ولت . ISIRI 3569 یا IEC 60502

کابل های دارای هادی هم مرکز  - NYCY

کابل های دارای هادی هم مرکز

NYCY

کاربرد

این نوع کابل ها برای تابلوهای توزیع ، ‌نیروگاه ها ، کنتور برق منازل و روشنایی خیابان ها و نیز به عنوان کابل های کنترل جهت انتقال پالس های کنترلی و داده های آزمون و به طور کلی در جایی که حفاظت الکتریکی و مکانیکی بیشتری نیاز باشد به کار می رود. این کابل ها را می توان در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی نصب کر د. هادی هم مرکز را می توان همزمان به عنوان حفاظ خنثی ، سیم ارت یا حتی اسکرین به کار برد.

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) ، گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084.
 • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/A.
 • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .
 • روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده می شوند .
 • هادی هم مرکز : در کابل تک رشته هادی هم مرکز به طور مستقیم روی عایق و در کابل چند رشته روی روکش میانی به کار می رود . جنس هادی هم مرکز از هادی مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از این دو است .
 • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است .
 
استاندارد
 • ولت . با ولتاژ نامی 1000/600 ISIRI 3569 یا IEC 60502

کابل های قدرت با روکش پی وی سی - NYY , NYY-O , NYY-J

کابل های قدرت با روکش پی وی سی

NYY , NYY-O , NYY-J

کاربرد

این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی و در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ،‌ داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد بکار می رود.

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) ، گروه 2 (منظم تابیده) یا گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
 • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/A .
 • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .
 • روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده می شوند .
 • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است.
 
استاندارد
 • ولت . با ولتاژ نامی 1000/600 ISIRI 3569 یا IEC 60502