فن و توسعه صنعت یارایرانیان

این شرکت از ابتدای سال با استقرار در پهنه نیزار و شهرک پارس گستر نیزار دو هکتار از زمین‌های شهرک مذکور را خریداری نموده است. برنامه اجرائی شرکت بر بازیافت و فراوری قراضه آهن و مس و ساخت مفتول مسی متمرکز شده است.

معرفی شرکت فن و توسعه صنعت ایرانیان - سهامی خاص

بازیافت و فراوری قراضه آهن و مس و ساخت مفتول مسی

شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان در سال 1384 به صورت مسئولیت محدود تاسیس و در راستای اهداف و موضوعات جدید فعالیت در سال 1387 به سهامی خاص تبدیل شده است. سرمایه این شرکت هم اکنون بالغ بر 300.000.000 ریال است که مالکیت 70 درصد آن متعلق به خانواده مهندسی فن گستر پارس(99/66 درصد شرکت توسعه صنایع فراز آریا، 1/0 درصد گروه می باشد.

  • مجوز احداث کارخانه و فراوری قراضه با ظرفیت 30000 تن قراضه در سال
  • مجوز فراوری قراضه مس با ظرفیت 3000 تن در سال
  • مجوز ساخت سیم و مفتول مسی با ظرفیت 3000 تن در سال
عضو اتاق بازرگانی تهران
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین
عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
با ارسال نظرات، ـــوالات، انتقادات و پیشنهادات خود، ما را در ارایه خدمات هرچه بهتر یاری فرمایید.