توسعه تجارت رهیاب فن گستر

این مجموعه با هدف تولید، فروش، توزیع، واردات شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر با نام اختصاری توسعه تجارت رهیاب، مجموعه ای است فعال، مشارکت جو و مبتنی بر دانش و تجربه که در راستای برنامه های کلی هلدینگ صنایع فراز آریا، به دنبال توسعه و تقویت تجارت داخلی و خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یکپارچه و اثر بخش می باشد.

معرفی شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر

شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر با نام اختصاری توسعه تجارت رهیاب، مجموعه‌ای است فعال، مشارکت‌جو و مبتنی بر دانش و تجربه که در راستای برنامه‌های کلی شرکت، به دنبال توسعه و تقویت تجارت داخلی و خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یکپارچه و اثر بخش می‌باشد.
 این شرکت، توسعه تجارت را با عنایت به برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذینفعان خود، منابع انسانی کارآمد و بکارگیری دانش و فناوری جدید دنبال کرده و همواره سعی دارد با برنامه ریزی، حمایت و سرمایه‌گذاری، بستر مناسبی جهت همکاری و تجارت داخلی و خارجی فراهم نماید. 

اعضای هیات مدیره

توسعه تجارت رهیاب فن گستر
img

محمدرضا رضایی امیری 

رییس هیات مدیره

img

حمیدرضا احمدی

نایب رییس هیات مدیره

img

ساناز احمدی 

 عضو هیات مدیره و مدیرعامل