محصولات

سیم و کابل‌ ساختمانی

کابل های نصب ثابت سبک - NYM

کابل های نصب ثابت سبک

NYM

کاربرد

این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن بکار برد. به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیرزمین مجاز نیست.

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) یا گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI3084 .
 • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/C .
 • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها به هم تابیده می شوند .
 • روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند .
 • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST4. رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است.
 
استاندارد
 • .با ولتاژ نامی 500/300 ولت ISIRI (607) 10 یا 60227 IEC 10

کابل های انعطاف پذیر - H05VV-F

کابل های انعطاف پذیر

H05VV-F

کاربرد

این نوع کابل ها برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل ، آشپزخانه و اداری مانند یخچال ، ماشین لباسشویی و غیره مناسب است . این کابل ها برای وسایل پخت و پز و گرمایشی مشروط به این که در تماس مستقیم با قسمت های داغ و یا تحت تاثیر حرارت قرار نگیرند ، قابل استفاده است .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIR 3084 .
 • عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/D .
 • نحوه قرارگیری رشته ها: 1- کابل گرد : رشته ها به هم تابیده می شوند . 2- کابل تخت : رشته ها به طور موازی قرار می گیرند .

 • روکش: آمیزه PVC از نوع PVC/ST5. رنگ روکش به طور معمول مشکی است.
 
استاندارد
 • با ولتاژ نامی 500/300ولت . ISIRI (607) 53 یا 60227 IEC 53

کابل های انعطاف پذیر سبک - H03VV- F

کابل های انعطاف پذیر سبک

H03VV- F

کاربرد

این نوع کابل ها را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ، به کاربرد.

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 5 ( انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
 • عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/D .
 • نحوه قرارگیری رشته ها :

  1- کابل گرد : رشته ها به هم تابیده می شوند .

  2- کابل تخت : رشته ها به طور موازی قرار می گیرند .

 • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST5. رنگ روکش به طور معمول مشکی یا سفید است .
 
استاندارد
 • با ولتاژ نامی 300/300 ولت .ISIRI (607) 52 یا 60227 IEC 52

سیم های انعطاف پذیر  - H05V-K , H07V-K

سیم های انعطاف پذیر

H05V-K , H07V-K

کاربرد

سیم های دارای ولتاژ نامی 750/450 ولت : این نوع سیم ها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی ، در محیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است .

سیم های دارای ولتاژ نامی 500/300 ولت : این نوع سیم ها برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرارگیری در لوله های خرطومی مناسب است .بکارگیری این نوع سیم ها برای نصب مستقیم روی سینی کابل ، کانال کابل کشی و مخازن مجاز نیست .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
 • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/C .
 
استاندارد
 • . بیش از 1 میلیمترمربع با ولتاژ نامی 750/450 ولت برای سطوح مقاطع ISIRI (607) 02 یا60227 IEC 02
 • . ، 75/0و 5/0 میلیمترمربع 1 با ولتاژ نامی 500/300 ولت برای سطوح مقاطع ISIRI (607) 06 یا60227 IEC 06

سیم های نصب ثابت  - H05V-U , H07V-U , H07V-R

سیم های نصب ثابت

H05V-U , H07V-U , H07V-R

کاربرد

این نوع سیم ها در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق مناسب است .بکارگیری این سیم ها در لوله ها و زیر گچ مجاز است .سیم های با هادی تابیده منظم (گروه 2) را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل ، ‌در ساخت دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) یا گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
 • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/C .
 
استاندارد
 • . بیش از 1 میلیمترمربع با ولتاژ نامی 750/450 ولت برای سطوح مقاطع ISIRI (607) 01 یا 60227 IEC 01
 • 1، 75/0 و 5/0 میلیمترمربع . با ولتاژ نامی 500/300 ولت برای سطوح مقاطع ISIRI (607) 05 یا 60227 IEC 05