محصولات

کابل‌های مخابراتی و کواکسیال

کابل های کواکسیال   -

کابل های کواکسیال

کاربرد

این کابل ها برای انتقال های فرکانس صوتی خصوصاً گیرنده ها و فرستنده ها ، کامپیوترها و ارتباطات رادیو و تلویزیونی مناسبند .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده تک مفتولی یا تابیده منظم ، ساده یا قلع اندود .
 • عایق : آمیزه پلی اتیلن به صورت جامد یا فوم .
 • اسکرین : سیم مسی ساده یا قلع اندود به صورت بافت .
 • روکش : آمیزه PVC ویژه .
 
استاندارد
 • JIS 3501

کابل های تلفنی بیرون ساختمان -   A2Y (ST) 2Y

کابل های تلفنی بیرون ساختمان

A2Y (ST) 2Y

کاربرد

این کابل ها برای نصب در بیرون ساختمان مناسب است . عملکرد این کابل ها اساساً در مدارهای فرکانس صوتی است . به عنوان مثال از این کابل ها می توان به شکل کابل های اولیه و ثانویه در شبکه های تلفن محلی ، مخابرات ، راه آهن و واحد های صنعتی استفاده کرد .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده تک مفتولی .
 • عایق : آمیزه پلی اتیلن چگالی بالا مطابق استاندارد ASTM D1248 .
 • نحوه تابیدن رشته ها : رشته ها به صورت زوج با رنگ بندی مشخص به هم تابیده می شوند . زوج ها نیز به صورت هم مرکز به هم تابیده می شوند.
 • پوشش رشته های کابل : روی زوج های تابیده نوار پلی استر به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب .
 • اسکرین : فویل آلومینیوم به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب به همراه سیم مسی قلع اندود ارت بین نوار پلی استر و فویل آلومینیوم .
 • روکش : آمیزه پلی اتیلن چگالی بالا مطابق استاندارد ASTM D1248. . رنگ روکش به طور معمول مشکی با ویژگی مقاومت در برابر نور خورشید است .
 
استاندارد
 • VDE 0816 یا مشخصات TCI (شرکت مخابرات ایران) .

کابل تلفنی فرکانس صوتی  - JY (ST)Y

کابل تلفنی فرکانس صوتی

JY (ST)Y

کاربرد

این کابل ها برای انتقال سیگنال های آنالوگ یا دیجیتال به صورت نصب ثابت مناسبند .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده تک مفتولی .
 • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/YI1 مطابق استاندارد VDE 0207 .
 • نحوه تابیدن رشته ها : رشته ها به صورت زوج با رنگ بندی مشخص به هم تابیده می شوند . زوج ها نیز به صورت هم مرکز به هم تابیده می شوند.
 • پوشش رشته های کابل : روی زوج های تابیده نوار پلی استر به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب .
 • اسکرین : فویل آلومینیوم به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب به همراه سیم مسی ارت بین نوار پلی استر و فویل آلومینیوم .
 • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/YM1 مطابق استاندارد VDE 0207 . رنگ روکش به طور معمولی طوسی است .
 
استاندارد
 • VDE 0815 یا مشخصات TCI (شرکت مخابرات ایران) .

سیم های رانژه - YV

سیم های رانژه

YV

کاربرد

این سیم ها برای توزیع خطوط مخابراتی ، ارتباط بین تجهیزات تلفنی خصوصا MDF کاربرد دارد .

 
ساختار
 • هادی : مس آنیل شده تک مفتولی قلع اندود .
 • عایق : آمیزه PVC با کیفیت بسیار بالا . رنگ بندی عایق ها برای زوج ها سفید و مشکی و برای سه تایی ها سفید و مشکی و سبز است .
 • نحوه تابیدن رشته ها : رشته ها به صورت زوج یا سه تایی با طول تاب 30 میلی متر به هم تابیده می شوند .
 
استاندارد
 • VDE 0815 یا مشخصات TCI (شرکت مخابرات ایران) .