محصولات

کابل‌های شبکه هوایی

هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار - CC, CCT

هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار

CC, CCT

کاربرد
 • CC : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط از 1 تا 33 کیلو ولت مناسبند .
 • ACSR : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ متوسط و قوی که فاصله تیرها از هم زیاد باشد ، مناسبند .
 
ساختار
 • هادی : آلومینیوم آلیاژی (AAAC) یا آلومینیوم سخت کشیده تابیده به دور سیم های فولادی مرکزی (ACSR) .
 • عایق : آمیزه پلی اتیلن شبکه ای (XLPE) مشکی با ضخامت 3 میلی متر برای همه سایزهای نوع CC ، ضخامت 5/5 میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 20 kv و ضخامت 8 میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 33 KV .
 • روکش نهایی : آمیزه پلی اتیلن شبکه (HDPE) مشکی دارای 5/2 تا 3 درصد دوده به منظور افزایش مقاومت در برابر اشعه خورشید با ضخامت 8/0 میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT.
 
استاندارد
 • مشخصات فنی شرکت توانیر.

هادی های هوایی آلومینیومی - AAC , ACSR

هادی های هوایی آلومینیومی

AAC , ACSR

کاربرد
 • AAC: این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط که فاصله تیرها از هم کم باشد ، مناسبند.
 • ACSR : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ متوسط و قوی که فاصله تیرها از هم زیاد باشد، مناسبند.
 
ساختار
ACC
 • هادی : آلومینیوم سخت کشیده .
ACSR
 • بخش مرکزی : یک یا هفت رشته سیم تابیده از جنس فولاد گالوانیزه پر کربن .
 • هادی : آلومینیوم سخت کشیده تابیده به دور سیم های فولادی مرکزی .
 
استاندارد
 • . AAC BS 215, DIN 48201
 • . ACSR IEC 1089

کابل های خودنگهدار آلومینیومی - NA2X -T

کابل های خودنگهدار آلومینیومی

NA2X -T

کاربرد

برای تامین و توزیع جریان برق در خطوط هوایی با ویژگی کارایی بالا و هزینه کم بکار می رود .

 
ساختار
کابل های 5 رشته :
 • هادی فاز : آلومینیوم سخت کشیده تابیده و فشرده (ACC) مطابق استاندارد ASTM B231 .
 • هادی نول و مسنجر : آلومینیوم آلیاژی (AAAC) .
کابل های 6 رشته :
 • هادی فاز : آلومینیوم سخت کشیده تابیده و فشرده (ACC) مطابق استاندارد ASTM B231 .
 • مسنجر : هفت رشته سیم تابیده فولاد گالوانیزه پر کربن .
 • عایق : پلی اتیلن کراس لینک شده XLPE مشکی برای رشته فاز ، روشنایی و نول و پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE مشکی برای رشته مسنجر .
 
استاندارد
 • مشخصات فنی توانیر .

سیم های سخت هوایی - HD

سیم های سخت هوایی

HD

کاربرد

این سیم ها برای توزیع جریان برق در خطوط هوایی به کار می روند .

 
ساختار
 • هادی : مس سخت کشیده تابیده به صورت منظم .
 • عایق : هادی های لخت مسی با طول تاب منظم و ثابت به هم تابیده می شوند .
 
استاندارد
 • . BS 125 یا DIN 48201