کابل های خودنگهدار آلومینیومی

NA2X -T
کاربرد

برای تامین و توزیع جریان برق در خطوط هوایی با ویژگی کارایی بالا و هزینه کم بکار می رود .

 
ساختار
کابل های 5 رشته :
  • هادی فاز : آلومینیوم سخت کشیده تابیده و فشرده (ACC) مطابق استاندارد ASTM B231 .
  • هادی نول و مسنجر : آلومینیوم آلیاژی (AAAC) .
کابل های 6 رشته :
  • هادی فاز : آلومینیوم سخت کشیده تابیده و فشرده (ACC) مطابق استاندارد ASTM B231 .
  • مسنجر : هفت رشته سیم تابیده فولاد گالوانیزه پر کربن .
  • عایق : پلی اتیلن کراس لینک شده XLPE مشکی برای رشته فاز ، روشنایی و نول و پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE مشکی برای رشته مسنجر .
 
استاندارد
  • مشخصات فنی توانیر .