هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار

CC, CCT
کاربرد
  • CC : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط از 1 تا 33 کیلو ولت مناسبند .
  • ACSR : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ متوسط و قوی که فاصله تیرها از هم زیاد باشد ، مناسبند .
 
ساختار
  • هادی : آلومینیوم آلیاژی (AAAC) یا آلومینیوم سخت کشیده تابیده به دور سیم های فولادی مرکزی (ACSR) .
  • عایق : آمیزه پلی اتیلن شبکه ای (XLPE) مشکی با ضخامت 3 میلی متر برای همه سایزهای نوع CC ، ضخامت 5/5 میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 20 kv و ضخامت 8 میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 33 KV .
  • روکش نهایی : آمیزه پلی اتیلن شبکه (HDPE) مشکی دارای 5/2 تا 3 درصد دوده به منظور افزایش مقاومت در برابر اشعه خورشید با ضخامت 8/0 میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT.
 
استاندارد
  • مشخصات فنی شرکت توانیر.