کابل تلفنی فرکانس صوتی

JY (ST)Y
کاربرد

این کابل ها برای انتقال سیگنال های آنالوگ یا دیجیتال به صورت نصب ثابت مناسبند .

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده تک مفتولی .
  • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/YI1 مطابق استاندارد VDE 0207 .
  • نحوه تابیدن رشته ها : رشته ها به صورت زوج با رنگ بندی مشخص به هم تابیده می شوند . زوج ها نیز به صورت هم مرکز به هم تابیده می شوند.
  • پوشش رشته های کابل : روی زوج های تابیده نوار پلی استر به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب .
  • اسکرین : فویل آلومینیوم به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب به همراه سیم مسی ارت بین نوار پلی استر و فویل آلومینیوم .
  • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/YM1 مطابق استاندارد VDE 0207 . رنگ روکش به طور معمولی طوسی است .
 
استاندارد
  • VDE 0815 یا مشخصات TCI (شرکت مخابرات ایران) .