کابل های تلفنی بیرون ساختمان

A2Y (ST) 2Y
کاربرد

این کابل ها برای نصب در بیرون ساختمان مناسب است . عملکرد این کابل ها اساساً در مدارهای فرکانس صوتی است . به عنوان مثال از این کابل ها می توان به شکل کابل های اولیه و ثانویه در شبکه های تلفن محلی ، مخابرات ، راه آهن و واحد های صنعتی استفاده کرد .

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده تک مفتولی .
  • عایق : آمیزه پلی اتیلن چگالی بالا مطابق استاندارد ASTM D1248 .
  • نحوه تابیدن رشته ها : رشته ها به صورت زوج با رنگ بندی مشخص به هم تابیده می شوند . زوج ها نیز به صورت هم مرکز به هم تابیده می شوند.
  • پوشش رشته های کابل : روی زوج های تابیده نوار پلی استر به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب .
  • اسکرین : فویل آلومینیوم به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب به همراه سیم مسی قلع اندود ارت بین نوار پلی استر و فویل آلومینیوم .
  • روکش : آمیزه پلی اتیلن چگالی بالا مطابق استاندارد ASTM D1248. . رنگ روکش به طور معمول مشکی با ویژگی مقاومت در برابر نور خورشید است .
 
استاندارد
  • VDE 0816 یا مشخصات TCI (شرکت مخابرات ایران) .