کابل های کواکسیال

کاربرد

این کابل ها برای انتقال های فرکانس صوتی خصوصاً گیرنده ها و فرستنده ها ، کامپیوترها و ارتباطات رادیو و تلویزیونی مناسبند .

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده تک مفتولی یا تابیده منظم ، ساده یا قلع اندود .
  • عایق : آمیزه پلی اتیلن به صورت جامد یا فوم .
  • اسکرین : سیم مسی ساده یا قلع اندود به صورت بافت .
  • روکش : آمیزه PVC ویژه .
 
استاندارد
  • JIS 3501