کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

NYSLY
کاربرد

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسب هستند . اتصال مستقیم این کابل ها به برق اصلی مجاز است . این کابل ها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین 5+ تا 40+ درجه سانتیگراد باشد ، طراحی شده اند .

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
  • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/D.
  • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز هم تابیده می شوند . به کارگیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابل های با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند .
  • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST5. . رنگ روکش به طور معمول طوسی است .
 
استاندارد
  • . با ولتاژ نامی 500/300 ولت ISIRI (607) 75 یا 60227 IEC 75