کابل های گرد بالابرها و اتصالات متحرک

کاربرد

این نوع کابل ها جهت استفاده در بالابرها و نیز در اتصالات متحرک مناسب می باشند .

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
  • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/D.
  • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد به هم تابیده می شوند .
  • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST5 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است .
 
استاندارد
  • .با ولتاژ نامی 750/450 ولت ISIRI (607) C71 یاIEC 60227 71C