کابل های نصب ثابت سبک

NYM
کاربرد

این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن بکار برد. به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیرزمین مجاز نیست.

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) یا گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI3084 .
  • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/C .
  • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها به هم تابیده می شوند .
  • روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند .
  • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST4. رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است.
 
استاندارد
  • .با ولتاژ نامی 500/300 ولت ISIRI (607) 10 یا 60227 IEC 10