کابل های قدرت با روکش پی وی سی

NYY , NYY-O , NYY-J
کاربرد

این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی و در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ،‌ داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد بکار می رود.

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) ، گروه 2 (منظم تابیده) یا گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
  • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/A .
  • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .
  • روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده می شوند .
  • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است.
 
استاندارد
  • ولت . با ولتاژ نامی 1000/600 ISIRI 3569 یا IEC 60502