کابل های مسلح با سیم فولادی

NYRY
کاربرد

این نوع کابل ها را می توان در زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی و هنگامی که حفاظت مکانیکی بیشتر و یا در زمان نصب و به کارگیری کابل استقامت کششی بالاتری مورد نیاز باشد استفاده کرد.

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) ، گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
  • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/A .
  • نحوه قرارگیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .
  • روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده پوشیده می شوند .
  • روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده پوشیده می شوند .
  • روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST1. رنگ روکش به طور معمول مشکی است .
 
استاندارد
  • با ولتاژ نامی 1000/ 600 ولت . ISIRI 3569 یا IEC 60502